foto: Marieke Mulder

Introductie ID & VD

In september 2022 starten we met de ID en de VD, twee opleidingen bij Studio 307 voor ambitieuze fotografen. Beide jaartrajecten worden door Sarah Mei Herman en Milan Gies begeleid. We werken twee wekelijks in groepen van maximaal vijf deelnemers aan de ontwikkeling van jouw fotografie. Ieder traject begint met een individueel gesprek waarin jouw plannen en doelen besproken en bepaald worden; een traject op maat gemaakt. Sarah Mei en Milan geven steeds twee opeenvolgende lessen, zo werk je steeds in een maand met één van ons.  Die twee lessen bestaan uit: één les waarin we de voortgang van je project(en) bespreken en één waarin we andere zaken aan bod laten komen. Hierbij kun je denken aan signatuuranalyses en aanverwant onderzoek, het schrijven van teksten, subsidie aanvraag en/ of techniek. In beide trajecten moeten onderzoeken die relevant zijn voor jouw fotografie gedaan en gepresenteerd worden. Daarnaast mag er ook ruimte zijn om over het vak te kunnen praten, ervaringen te delen en tips uit te wisselen. In ieder semester kun je gebruik maken van één individueel gesprek met een van de docenten. Dit kun je naar keuze inzetten aan het begin van het semester om je concept te versterken of juist aan het einde om bijvoorbeeld je focus en selecties nader te bekijken. Elke drie maanden komt een supervisor, iemand uit het vak, naar jouw ontwikkeling en onze samenwerking kijken. Dit, zodat we zien of we de juiste koers varen maar natuurlijk ook om extra inzicht te creëren. Het jaar wordt afgesloten met een passende presentatie en een feedbackgesprek met Koos Breukel.
Vanaf 1 mei  (2023) kun je je voor een van de twee opleidingen aanmelden via e-mail.
Voor beide opleidingen is dit jaar geen plek meer.

ID

Éénjarige opleiding: vind jouw identiteit als maker en versterk je fotografisch handschrift.

Inhoud en visie

Wat is identiteit binnen de fotografie? Als je kijkt naar een topfotograaf dan herken je de stijl, maar je herkent vaak ook de overkoepelende thematiek bij soms verschillende onderwerpen. De stijl en thematiek zijn belangrijke onderdelen van het handschrift en vormen de identiteit. We gaan je binnen deze opleiding helpen jouw eigen handschrift te ontdekken, te benoemen en verder te ontwikkelen. Wat wil je fotograferen, onderzoeken, voelbaar maken of vertellen? Hoe ga je te werk, wat past bij jou en je werk? Jouw interesses in combinatie met je handschrift maken jouw identiteit. Je kan werken aan eigen projecten en/of we maken opdrachten op maat, gericht op jouw interesse. We gaan hierbij voor het ontwikkelen van jouw fotografie met kwaliteit en authenticiteit.

Doel

We werken toe naar een Portfolio dat samengesteld is uit opdrachten en of vrij werk waarbij de identiteit van de maker zichtbaar wordt.

Voorwaarden 

Voor toelating aan de opleiding wordt in een gesprek gekeken of je klaar bent voor deelname. We beoordelen of je ruim voldoende basiskennis van techniek hebt en of je twee series kunt tonen en onderbouwen. Voorafgaand aan je aanmelding stuur je je portfolio digitaal op. Tijdens een eerste individueel gesprek gaan we bespreken of en hoe je verder kunt binnen dit traject en maken we eventueel opdrachten op maat. Met dit eerste gesprek kun je meteen aan het werk zodat je bij de eerste groepsfeedbacksessie meteen je werk kunt tonen.

Kosten

De kosten voor deze jaaropleiding bedragen €2595,-  incl BTW.

VD

Éénjarige opleiding: verdieping in een langlopend project.

Inhoud en visie

We gaan je begeleiden bij tenminste één langlopend project. Centraal staat het opengooien en bespreken van jouw proces, van concept tot uitvoering. Dit alles begint met het formuleren van de onderzoeksvragen, deze kunnen persoonlijk en/of inhoudelijk zijn maar mogen ook over de beeldtaal gaan. Hoe versterk ik de betekenis van mijn werk, wat is de relevantie en/of bestemming? We gaan je begeleiden bij zowel de inhoudelijke verdieping als in je uitvoering, de beeldtaal. Dit doen we door een combinatie van individuele gesprekken en groepsfeedbacksessies, maar daarnaast ook door onderzoek te doen naar andere makers en projecten, vanuit de fotografie maar ook vanuit andere disciplines. Naast jouw project zullen we ook gesprekken hebben over het vak en alles wat er in de praktijk bij komt kijken, van het aanvragen van subsidies tot het benaderen van voor jouw werk geschikte podia.

Doel

Met dit project werken we toe naar een duidelijke presentatievorm die de maker kan presenteren. De maker kan het werk aanbieden bij de juiste bestemming. Het project moet de volgende stap zijn in jouw ontwikkeling als maker.

Voorwaarden

Voor toelating aan de opleiding wordt in een gesprek gekeken naar je portfolio waarin minimaal twee series moet zitten en/of één langlopend project. De maker heeft voldoende identiteit in het portfolio en heeft een plan of richting als startpunt van het traject. Aan de hand van dit plan moeten onderzoeksvragen voorgelegd worden. Voorafgaand aan je aanmelding stuur je je portfolio digitaal op. Tijdens een eerste individueel gesprek gaan we bespreken of en hoe je verder kunt binnen dit traject en maken we eventueel opdrachten op maat. Met dit eerste gesprek kun je meteen aan het werk zodat je bij de eerste groepsfeedbacksessie meteen je werk kunt tonen.

Kosten

De kosten voor deze jaaropleiding bedragen €2595,-  incl BTW.